top of page
Municipaly library in Netivot

ספריה עירונית בנתיבות

נתיבות, 2004-2008

שטח קרקע:1,400 מ"ר

סטאטוס: בנוי

Architect אדריכל
Architect אדריכל
Architect אדריכל

עקרונות התכנון בספריה המרכזית הם שונים בעיקרם מספריה שכונתית, כיוון שתפקידיה של הספרייה המרכזית שונים מתפקידיה של הספרייה השכונתית.
ספרייה מרכזית חייבת לייצר אווירה תרבותית משמעותית לסביבה. לדעתנו היא "תיבת נח" האוספת ושומרת את הצופן הגנטי בתרבות הישראלית, היהודית והבינלאומית, ומשפיעה איתו על העולם. הספרייה המרכזית צריכה להיות פרדיגמה תפקודית וחזותית.

בספריה זו החלל והספר יוצרים את הארכיטקטורה. מסביבו של אולם הקריאה, הלא פורמלי, הספרים מייצרים חללי קריאה אישיים. בספריה זו האזור הרועש, שבו נמצאים הילדים, נמצא סביב "חצר של אור" המורחקת מחלל הקריאה המרכזי. אזור השירות מרוכז בצמוד לאולם הקריאה המרכזי. השפה החזותית חזקה, מורכבת ומופשטת, השקיפות הפעם סלקטיבית, ומאפשרת לתושבים חוויות, שכדאי לגלות דרך התנסות.

Architect אדריכל
bottom of page