top of page

המעבר הטקסי מיום הזכרון ליום העצמאות שנחגג על רחבת קבר הרצל בראש ההר, בסביבתם של מוזיאון יד ושם, בית הקברות הצבאי, וחלקת גדולי האומה - נותן להר הרצל את משמעותו הלאומית. מזכרון לתקומה, מחלום להגשמה, וממוות לחיים. הר הרצל מכיל בתוכו - פיזית, רעיונית וטקסית - את תמצית החזון הציוני והשאיפה הלאומית. הגישה התכנונית המוצעת מחפשת ליצור סינתזה בין המקום הפיזי הקיים: ההר, השמיים, והעצים, לבין התכנים הלאומיים והטקסיים שעוטפים אותו. כיצד ניתן לבטא את חזון המדינה ואהבת הארץ על פני ההר? כיצד ניתן לבטא דרך ההר עצמו תחושה של אחווה ותחייה לאומית?

 

כדי להעצים את נוכחות ההר לאורך שדרות הרצל אנו מציעים לבטל את החומה שתוחמת היום את ההר מכיוון הכביש ולהמשיך במקומה את מדרון ההר עד לכביש עצמו. כתוצאה מכך החניון החדש יורד לבטן ההר וציר תנועת הולכי הרגל עולה מעלה על גשר המרחף בגובה מטר מעל פני ההר וכחמישה מטרים מעל הכביש. גשר זה עובר ומפריד  בין עולם החיים - העיר ירושלים, לעולם המתים - בית העלמין, ומחבר בין רחבת הכניסה של בית הקברות הצבאי, דרך היציאות מהחניון התת קרקעי, לבין הכניסה להר הרצל במעלה ההר. פני הגשר מכוסים בשדה חיטה שצבעיו המשתנים עומדים בניגוד לעצי האורן והברוש ירוקי העד של בית העלמין. המופע של תהלוכת עולי הרגל ושדה החיטה המרחף כנגד צלע ההר חוברו יחד כדי לתת ביטוי סמלי ומוחשי לנוף ארץ ישראל היפה ולחלום ההתיישבות בה. מסוג המראות הבלתי נשכחים, שייצרב בזכרון הלאומי ויסמן את ההר כמקום בעל חשיבות לאומית ומוקד עלייה לרגל.

 

​כניסת שבעת השערים להר הרצל כמעט ואינה מורגשת משדרות הרצל, על מנת להדגיש את נוכחותה אנו מציעים להעמיד לפניה סלע גיר פראי ואיתן המגיע עד לשפת הכביש ושמתוכו אנו חוצבים את רחבת הכניסה החדשה להר. על רחבה זו משני עברי שבעת השערים עוברת תהלוכה של גזעי אורנים עירומים ותמירים, יצוקים בבטון לבן ואפור, נושאים יריעה דקיקה של לוחות ארד בתהליכים מתקדמים של קורוזייה. פתחים קטנים הפזורים בתקרת הארד מסננים את אור היום ומדמים השטחה של צמרות עצים לידי משטח ישר. מעין דגל בצבעי תכלת ואדמה וכתמים לבנים של אור. תהלוכת גזעי העצים התמירים והדגל שהם נושאים אוספת ומכניסה את המבקרים דרך שבעת השערים אל הר הרצל. מעבירה אותם מרחבת הסלע החשופה אל גן בית העלמין.

 

​השפה האדריכלית של הפרוייקט גובשה בתגובה ובהשראת נוף ההר. שדה החיטה המרחף המנוגד בגווניו ובהשתנותו העונתית לצמחיית ההר. תהלוכת גזעי האורנים, הסלע הפראי שעליו הם עומדים, ויריעת הארד שהם נושאים, המדמה עלוות עלים - כל אלה לקוחים מההר עצמו ונעשה בהם שימוש שמייעד ומייחד את המקום. במקום בנייה שמכתיבה את תכניה על גבי ההר, אנו מציעים שפה אדריכלית שנובעת מתוך ההר. שפה המובנת מתוך סביבתה ומקרבת את הבאים אל המקום. 

Mt. Hertzel Competition           2013       תחרות תכנון שער הכניסה להר הרצל

גיליון 1
גיליון 2
bottom of page