top of page

"Kotar payis" competition

כל הארץ, מפעל הפיס

שטח קרקע: 500 מ"ר- 3,000 מ"ר

סטאטוס: זכיה בתחרות, בנוי

תחרות "כותר פיס"

 כותר פיס Architect אדריכל
 כותר פיס Architect אדריכל
 כותר פיס Architect אדריכל
 כותר פיס Architect אדריכל
 כותר פיס Architect אדריכל
 כותר פיס Architect אדריכל

כותרי פיס הם 3 דגמי ספריות אשר יבנו בכל רחבי הארץ: שכונתית, אזורית ועירונית.
כל דגם נותן פתרון מתאים ליחס בין הקורא לספר.

אנו השתדלנו ליצור בניינים יעילים מבחינת תפקודם כספריות מודרניות.

אנו מקווים שהמקומות, שבנינים אלה יצרו, יעוררו עניין בתודעה הציבורית לתרבות הקריאה ולהרחבת הידע.

כותר פיס" – עקרונות תכנוניים"

נוחות גופנית המכלילה תנאים מתאימים לחוש הראיה והשמיעה מאפשרת הבנה של הנושא המועבר על ידי הספר. העדר הפרעות הוא תנאי חשוב להבנת הנקרא והנצפה. הבעיה הראשית בספריות גדולות היא הקשר בין אוספים גדולים, ונגישות הקורא אל הנושאים שבהם הוא מעוניין לעיין. עצם מהותו של הספר כמוצר פיזי מכריח אותנו כמתכננים להקצות מקום פיזי לאחסונו, ולדון בבעיה של הבאתו אל הקורא במינימום מאמץ מנהלי. מאידך גיסא "החיפוש" אחרי הידע הוא חלק בלתי נפרד מפיתוח חוש סקרנותו של הקורא. מערכות ממוחשבות פותרות את בעיית החיפוש על ידי חיפוש וירטואלי, והבאת הנושא אל המסך של הקורא ללא צורך בחיפוש פיזי בתוך חלל הספרייה.

 

עקרונות התכנון של הספרייה העירונית 1000 מ"ר:עקרונות התכנון בספריה המרכזית הם שונים בעיקרם מספריה שכונתית, כיוון שתפקידיה של הספרייה המרכזית שונים מתפקידיה של הספרייה השכונתית.
ספריה מרכזית חייבת לייצר אווירה תרבותית משמעותית לסביבה. לדעתנו היא "תיבת נח" האוספת ושומרת את הצופן הגנטי בתרבות הישראלית, היהודית והבינלאומית, ומשפיעה אותו על העולם. הספרייה המרכזית צריכה להיות פרדיגמה תפקודית וחזותית.

בספריה זו החלל והספר יוצרים את הארכיטקטורה. מסביבו של אולם הקריאה, הלא פורמלי, הספרים מייצרים חללי קריאה אישיים. בספריה זו האזור הרועש, שבו נמצאים הילדים, נמצא סביב "חצר של אור" המורחקת מחלל הקריאה המרכזי. אזור השירות מרוכז בצמוד לאולם הקריאה המרכזי. השפה החזותית חזקה, מורכבת ומופשטת, השקיפות הפעם סלקטיבית, ומאפשרת לתושבים חוויות, שכדאי לגלות דרך התנסות.

עקרונות התכנון של הספרייה השכונתית 500 מ"ר:עקרונות התכנון בספרייה השכונתית הם יצירת אינטימיות בין הקורא לחלל הקריאה. יתרונה של ספרייה זו הוא גודלה הקטן. גישה זו דומה לגישה בימי הביניים בה הקשר בין הקורא למקומו נשמר באדיקות. המבנה תוכנן סביב חצר פתוחה, שבמרכזה גוף מים כמיטב המסורת הים תיכונית. אזור המולטימדיה והגיל הרך נפרדים ובעלי חלל עצמאי, כדי להפריד בין האזור הרועש לאזורים שקטים יותר. מערכת התנועה בתוך הבניין היא מהאזורים הרועשים לאזורים שקטים יותר כאשר במרכז החלל הראשי נמצאים הספרים המסמלים את הכמיהה לרכישת הידע. היכל הקריאה הוא "היכל הספר".

חזית המבנה שקטה ומופשטת בעלת פרופורציות קלאסיות המסוגלות להשתלב בהרמוניה בלב שכונה אינטימית. חזית היקפית שקופה יוצרת קשר בין חוץ המבנה אל אולמות הקריאה. הקולונדה המצלילה מאפשרת את סינון האור פנימה אל תוך החלל הפנימי. הפרעות מצד העוברים והשבים, נמנעת ע"י צמחיה בתחתית החלונות מצדן החיצוני.

bottom of page