top of page
War memorial in Ofakim

אנדרטת "יד לבנים" באופקים

אופקים, 2006

סטאטוס: בנוי

אזור המקודש בתוך הספריה מידמם על ידי ריצפת בזלת. ביום, האור הטבעי מדגיש את עמוד הזכוכית ובלילה, תאורה מלאכותית מדגישה את כל המתחם. השימוש במים ובחומרים שקופים נותנים קרירות לאנשים הבאים לספריה ומאפשרים עצירה במקום נעים זה, והתייחדות עם זכרם של גיבורי עיר זו. לי ניתנה זכות זו, ולכן אני מקווה שעל ידי מעשה זה, אוכל ולו במעט, לתרום לקידוש זכרם.

מקום הנצחתם של חיילי צה"ל באופקים נמצא בליבו של מתחם התרבות של העיר אופקים. בלב מתחם זה, נמצאת הספריה העירונית. בלב הספריה, כמו בליבנו כולנו, נמצא זכרם של חיילי צה"ל שנתנו את חייהם למען כולנו נחייה. הנצחת זכרם נעשתה באמצעות לוח פלדה "קורטן" שממנו דמעות ניגרות בתוך תעלה. המים, סמל לחיים, נעים באיטיות לתוך בריכת אגירה ומתפסים בתוך עמוד זכוכית הנמצא מתחת לסקיי לייט. לאחר מכן, המים נופלים בגאון, כפי שחיינו נמשכים. 

bottom of page