גבעת-זאב

אנדרטת זיכרון לנופלים

Memorial to the fallen

Giveat-Ze'ev

Copyright 2013 Asderban sergiu architects.