top of page
 Municpaly library in Kiryat yam

ספריה עירונית קרית ים

קרית ים, 2000-2006

שטח קרקע: 1,400 מ"ר

סטאטוס: בנוי

Architect אדריכל
Architect אדריכל

עקרונות התכנון בספריה המרכזית הם שונים בעיקרם מספריה שכונתית, כיוון שתפקידיה של הספרייה המרכזית שונים מתפקידיה של הספרייה השכונתית.
ספרייה מרכזית חייבת לייצר אווירה תרבותית משמעותית לסביבה. לדעתנו היא "תיבת נח" האוספת ושומרת את הצופן הגנטי בתרבות הישראלית, היהודית והבינלאומית, ומשפיעה אותו על העולם. הספרייה המרכזית צריכה להיות פרדיגמה תפקודית וחזותית.

בספריה זו החלל והספר יוצרים את הארכיטקטורה. מסביבו של אולם הקריאה, הלא פורמלי, הספרים מייצרים חללי קריאה אישיים. בספריה זו האזור הרועש, שבו נמצאים הילדים, נמצא סביב "חצר של אור" המורחקת מחלל הקריאה המרכזי. אזור השירות מרוכז בצמוד לאולם הקריאה המרכזי. השפה החזותית חזקה, מורכבת ומופשטת, השקיפות הפעם סלקטיבית, ומאפשרת לתושבים חוויות, שכדאי לגלות דרך התנסות.

צילומים: שרון ינאי

bottom of page