top of page

Municipaly library in Ashkelon

ספריה עירונית באשקלון

אשקלון, 2002-2012

שטח קרקע: 3,000 מ"ר

סטאטוס: בנוי

Architect אדריכל

הרעיון התכנוני התעמק ביצירת ספריה בעלת משמעות חינוכית, תרבותית ורעיונית חדשה. זיהו מבנה שמשרת מספר פונקציות במקביל ומהווה מרכז תרבות באזורו. הבניין מחולק לשני מבנים גדולים המחוברים בקורה מפוצלת, וחלל הביניים משמש לכניסות ולמעברים פנימיים. הפרוגרמה כוללת: כניסה עם לובי, מרפ"ד (מרכזייה פדגוגית), אודיטוריום, הנהלה, ספריית ילדים, בית קפה, פינה רכה, חנות ספרים ומסחר, ספריית עיון וספריית השאלה. הצורך החינוכי בספריה זו הוליד מחשבה של תכנון דקדקני ליצירת סביבה תרבותית בלתי נפרדת מהעיר, שעוברת דרכיה ביומיום.

bottom of page